Yükleniyor...

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1- TARAFLAR
İşbu Mesafeli Satış Sözleşme ("SÖZLEŞME") sisteme kayıt olan ALICI (Üye) ve SATICI (Mextup Yazılım ve Ticaret LTD. ŞTİ.) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.
2- KONU
Sözleşme’nin konusu, Satıcının, Alıcı’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve Alıcı'nın belirlemiş olduğu adrese teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
3- SÖZLEŞMENİN KURULMASI
 • 3.1- ALICI SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, HAKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BİLİNCİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER. ALICI, SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN KENDİ MENFAATİNE UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA TAM BİR KANAATE VARDIĞINI VE TÜM ŞARTLARI KENDİ ÖZGÜR İRADESİ İLE KABUL EDER.
 • 3.2- SATICI VE ALICI, SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİNİN HAKSIZ ŞART SAYILABİLECEK BİR ÖZELLİK TAŞIMADIĞINI, MENFAATLER DENGESİ BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDER.
 • 4- SATICI BİLGİLERİ
  Ticaret Ünvanı: Mextup Yazılım ve Ticaret Ltd. Şti.
  İletişim Adresi: Cumhuriyet Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı - Cadde 224 Workinton No:41A/A Mextup.com Nilüfer/BURSA
  Telefon: 0850 305 81 35
  E-posta: [email protected]
  5- ALICI BİLGİLERİ
  Üye'nin (ALICI) ödemeyi yaptığı andaki sisteme kayıtlı adı, soyadı, e-posta adresi, varsa adresi ve telefon numarası.
  6- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
  Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, rengi adedi, satış bedeli, ödeme şekli, üyenin (ALICI) seçtiği ve ardından sisteme kaydolduğu şekildedir. Sözleşme tarihi, Malın / Ürünün / Hizmetin sipariş verildiği tarih olarak kabul edilir.
  7- ÜRÜN TESLİMAT SÜREÇLERİ
  Ürün teslimatı postane aracılığıyla yapılmaktadır. Sipariş teslim edilirken alıcı (teslimat yapılacak kişi) yerinde bulunamazsa, aynı adreste bulunan siparişi alıcıya ulaştırabilecek kişilere teslimat yapılabilir. Resmi ve özel kuruluşlara yapılan teslimatlar kuruluşların kendi teslimat prosedürleri çerçevesinde yapılır.
  8- GENEL HÜKÜMLER
 • 8.1- Alıcı, Madde 6'da belirtilen Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 • 8.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Satıcı bu yükümlülüğüne aykırı davranır ise tüketici işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşme’nin feshi durumunda, Satıcı, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde tüketiciye ilgili mevzuat uyarınca belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.
 • 8.3- Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
 • 8.4- Satıcı, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Satıcı, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Alıcı'ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.
 • 8.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmesi ve Sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 • 8.6- Satıcı sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde Alıcı'ya durumu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda Satıcı teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde Alıcı’ya iade eder.
 • 8.7- Satıcı, malın Alıcı ya da Alıcı’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.
 • 8.8- Alıcı’nın Satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Satıcı sorumlu değildir.
 • 8.9- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, Satıcının anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. Satıcı sattığı ürünleri anlaşmalı olduğu kargo firması aracılığı ile Alıcı’ya göndermekte ve teslim ettirmektedir. Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) Alıcı’ya aittir. Satıcı satış anında yürüttüğü ve internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını Alıcı’ya yansıtmayabilir.
 • 8.10- Üye (ALICI) suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yerel ve ulusal yasalara veya uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici, ahlaka aykırı bilgi postalayamaz ve iletemez. Böyle bir durum yaşandığı takdirde posta alıcıya iletilmiş ise sorumluluk Üye'ye (ALICI) aittir. Ancak posta sistem filtrelerine takıldığı durumlarda incelemeye alınır ve gönderilmez. Bu durumdan ötürü iletilmeyen siparişlerin ücretleri ilgili Üye'ye (ALICI) 14 (on dört) gün içerisinde iade edilir. Mextup (SATICI), Üye'nin (ALICI) kişisel bilgilerini gerektiği takdirde ilgili yasal makamlarla paylaşabilir.
 • 9- CAYMA HAKKI
  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca;
 • Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesinin 1. fıkrasının a bendinde de belirtildiği üzere kişiye özel olarak hazırlanan ürünlerde tüketicilerin cayma hakkı bulunmamaktadır. Mektup ve fotoğraf (Kişiye Özel Ürünler) ürünleri Yönetmelik'in 15. maddesinin 1.fıkrasının a bendi uyarınca kişiye özel hazırlanıldığından müşterilerimizin cayma hakkı bulunmamaktadır. Ayrıca siparişler müşterilerimize özel hazırlanıldığından sipariş verildikten sonra müşterimizin siparişlerini değiştirme ve/veya cayma hakları bulunmamaktadır.
 • 10- DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME
  Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı ve Satıcı'nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri aşan durumlarda Alıcı'nın ve Satıcı 'nın Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir.